Jak odkryć Insighty?

Od wielu lat psychologia zajmuje się badaniem postaw, także postaw konsumentów, dzięki czemu dziś mamy na ich temat bogatą wiedzę. Jednak badanie insightów konsumenckich nie jest zadaniem łatwym. Insighty, czyli postawy konsumentów, są przede wszystkim skomplikowane, z wielu różnych względów:

  • Mogą być świadome lub utajone. Te, których konsument nie jest świadom nazywami postawami utajonymi. Stąd, tak różne mogą być deklaracje klientów od tego, na co wskazują ich zachowania.
  • Mogą być zarówno pozytywne jak i negatywne. Czyli z jednej strony korzystamy z jakiejś usługi, produktu, a z drugiej strony wstydzimy się tego. Takie postawy nazywamy ambiwalentnymi.

Właśnie dlatego, aby odkryć insighty nie wystarczy zorganizować burzy mózgów w firmie, „poczytać” treści zamieszczone online, albo przygotować prosty kwestionariusz bez znajomości psychiki konsumenta oraz odpowiednik technik. Dodatkowo, ze względu na fakt, iż opinie deklaratywne nie zawsze są zgodne z zachowaniem, tak kluczowe jest, aby dywersyfikować różne techniki badawcze, takie jak obserwacja.