Jak stworzyć unikatowe rozwiązania i zaspokoić potrzeby konsumentów?

Na tak nasyconym rynku to prawdziwe wyzwanie, aby wprowadzić produkt czy usługę, które trafią do serc i umysłów odbiorców, zaspokoją potrzeby konsumentów. Bez względu jednak na strategię, branżę oraz rodzaj oferty, znajomość grupy docelowej oraz uchwycenie insightów stanowi o wielkiej przewadze marki.

Case study. Jednym z przykładów, który jest nie tylko dobrze opisany, ale także znany nam wszystkim, jest walkman. Jego pomysłodawca, Masur Ibuk chciał połączyć magnetofon i słuchawki, aby móc słuchać muzyki w pracy i nie przeszkadzać kolegom. Jego potrzeba jednak i zaproponowane rozwiązanie nie robiły na wielu wrażenia. Dopiero Akia Morita dostrzegł Insight. Zobaczył, iż dzięki takiemu rozwiązaniu, młodzież będzie mogła słuchać muzyki gdziekolwiek, a muzyka będzie mogła być zawsze z nimi. Dziś to brzmi jak oczywistość, jednak w tamtych czasach wielu nie wierzyło  w sukces. Dlaczego? Pracownicy uważali, że rozwiązanie jest zbyt proste, podczas gdy oni mają o wiele bardziej zaawansowane technologie, a grupy fokusowe zupełnie odrzuciły pomysł.

Zatem jak dziś wynaleźć walkmana?

Należy projektować tak, aby rozwiązywać problemy. Korzystając z badań konsumenckich, znajomość Insightów przekłada się na realne zyski. Szukanie i odkrywanie insightów jest zatem cennym narzędziem. Aby je wykorzystać, należy jednak spojrzeć na ludzi z szerszej perspektywy, a nie tylko przez pryzmat własnej marki, a najlepiej w różnych kontekstach. Dlaczego? Gdyż wtedy dopiero jest możliwe stworzenie unikatowych rozwiązań.

Znając Insighty łatwiej jest nam odpowiedzieć na pytania, które wszyscy sobie zadajemy: Dlaczego konsumenci wybierają dany produkt? Jakie są główne potrzeby grupy docelowej? Jakie są ukryte motywy zakupu? Czego tak naprawdę Klienci oczekują od danej marki? Jak Klienci postrzegają daną usługę? Dlaczego klienci preferują dane rozwiązania? Jakie cechy produktu są dla odbiorców najważniejsze?

Zdobytą wiedzę można wykorzystać niemalże na każdym kroku, od  tworzenia produktu, do zaprojektowania i optymalizacji całej kampanii, aż po narodziny marki. Podsumowując, to dzięki insightom, marka ma szansę, aby stworzyć środowisko bardziej przyjaznej jego użytkownikom.