Zobacz jak konsument się zachowuje, a nie co deklaruje.

Wyobraźmy sobie że zostaliśmy zapytani o naszą codzienną podróż do pracy: jak ona wygląda, co i dlaczego wykonujemy, co nas otacza? I co więcej, jaki to otoczenie ma na nas wpływ? Te, i wiele innych pytań może okazać się niezwykle trudnych bądź niemożliwych do opisania. Dlaczego? Po pierwsze rutynowe działania często wykonywane są automatycznie, stąd wiele rzeczy umyka naszej uwadze. Po drugie, trudno nam odpowiedzieć jak otoczenie wpływa na nasze zachowanie. Być może dla wielu z nas oznaczałoby to utratę niezależności? A po trzecie, najważniejsze, kto z nas na co dzień potrzebuje tej wiedzy? Jednak badania etnograficzne właśnie taką wiedzę mogą nam dostarczyć.

Jak poznać „prawdziwe” wzory zachowań konsumenta?

Poprzez wykorzystanie obserwacji konsumenta w jego naturalnym środowisku, w jego żywiole, jesteśmy w stanie zebrać materiał dotyczący przede wszystkim rutynowych, codziennych oraz, co najważniejsze, faktycznych zachowań (a nie tych deklarowanych). Na ich podstawie możemy „wyłuskać” przewidywalne wzory. Ponadto, obserwator może zauważyć dodatkowo, które z zachowań są warunkowane przez środowisko bądź otoczenie społeczne, zestawić je z deklaracjami, sprawdzić, które z zachowań są spójne, a które sprzeczne z deklarowanymi wartościami. Takie badania obserwacji zachowań konsumenta mogą mieć miejsce wszędzie tam, gdzie dochodzi do czynności związanych z użytkowaniem danych usług bądź produktów, a także podczas ich nabywania.
Jak wygląda scenariusz badania?

Scenariusz jest ściśle uzależniony od celów badawczych. Jednak zawsze jest to naturalne środowisko konsumenta. Techniki te można zastosować wraz z innymi. Należą do nich m.in.  wywiady z konsumentamisocial listening. Pozyskane w ten sposób informacje są często unikatowe, gdyż żadna inna technika badawcza nie dostarczy ich. Dzięki nim udało nam się niejednokrotnie zweryfikować założenia projektowe interesującego produktu czy usługi, dzięki czemu producent oszczędził w ten sposób czas i nakłady finansowe. Zrozumienie prawdziwych problemów użytkowników i odkrywanie ich w codziennym życiu jest niezwykle inspirujące i pozwala na zmianę perspektywy konsumenta, który nabiera w naszych oczach ludzkiej twarzy.